• Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • Національний університет “Києво-Могилянська академія”
  • Національний університет “Львівська політехніка”
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара